Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest jednym z najważniejszych środkowoeuropejskich think tanków. Zajmuje się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuując się między światem polityki a niezależną analizą, PISM jest propagatorem idei wspierających polską dyplomację oraz rozwój stosunków międzynarodowych.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich jest instytucją ekspercką zajmującą się analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach sąsiadujących z Polską na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Półwyspu Bałkańskiego, Kaukazu Południowego, Azji Centralnej i Niemiec. OSW szczególnie aktywnie włącza się w dyskusję dotyczącą polityki wschodniej Unii Europejskiej, wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz procesów transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej sąsiadów Polski. Celem OSW jest zarówno stymulowanie debaty eksperckiej jak i wsparcie informacyjne i analityczne polskich decydentów.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Centrum Stosunków Międzynarodowych jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem analitycznym zajmującym się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi problemami polityki międzynarodowej. W szczególności NATO i bezpieczeństwem międzynarodowym, integracją europejską oraz funkcjonowaniem Polski w UE, stosunkami transatlantyckimi, polityką wschodnią, migracją, polityką klimatyczną i energetyczną oraz bilateralnymi i multilateralnymi kierunkami polskiej polityki zagranicznej. CSM realizuje projekty badawcze i edukacyjne, współpracuje z podobnymi instytucjami z wielu krajów.
Strona dostępna jest w języku polskim i angielskim.

demosEUROPA

Fundacja demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, jest niezależnym, międzynarodowym ośrodkiem analitycznym i zajmuje się analizą strategicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej polityki.
Strona dostępna jest w języku polskim i angielskim.