#PLNATO20
12.03.2019 - 29.03.2019
Polska świętuje dziś 20-lecie przystąpienia do NATO. Po przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej, likwidacji Układu Warszawskiego i rozpadzie ZSRR, Polska uznała członkostwo w NATO za najlepszą gwarancję suwerenności i bezpieczeństwa, zwłaszcza w wymiarze polityczno-wojskowym. Jubileuszowy 2019 rok jest ... >
 
Literatura
25.03.2019, 19:00 Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Boerhaavegasse 25, 1030 Wiedeń
Wieczór dedykowany księdzu infułatowi prof. dr hab. Bonifacemu Miązkowi, poecie, slawiście, krytykowi literackiemu, historykowi literatury, profesorowi Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ks. Miązek urodził się 27 marca 1935 roku w Kolonii Szczerbackiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w ... >
 
Muzyka
28.03.2019 - 29.03.2019 Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Wiedeń
Carte Blanche to cykl wydarzeń organizowanych przez Prywatny Uniwersytet Muzyczny i Sztuki w Wiedniu (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien), w których współcześni kompozytorzy są zapraszani do artystyczno-naukowej dyskusji ze studentami. Wspólną pracę zwyczajowo wieńczy ... >
 
FOTOGRAFIA
28.03.2019, 18:30 - 17.05.2019 p_art. Galeria Instytutu Polskiego w Wiedniu
W ramach wystawy Soundcheck Instytut Polski w Wiedniu zaprezentuje wybrane prace Magdaleny Błaszczuk, której pasją jest fotografowanie międzynarodowych i austriackich muzyków. Efektem pozascenicznych i często osobistych spotkań są liczne portrety, ... >