Wiedza
15.05.2019, 19:00 Instytut Polski, Wiedeń
Wiedza
26.02.2019, 18:30 Instytut Polski w Wiedniu