Film
„Milczące Pokolenie” w reż. Paweł Domański
02.03.2020, 18:30 Instytut Polski w Wiedniu

W filmie „Milczące Pokolenie” poznajemy Danutę Szyksznian-Ossowską „Sarenkę” – łączniczkę Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. W 1944 została schwytana przez sowiecką bezpiekę, trafiła najpierw do więzienia na Łukiszkach w Wilnie, gdzie była torturowana, później spędziła rok w łagrze. Wyniszczona pracą w obozie i torturami, jako 19-letnia dziewczyna trafiła po wojnie na ziemie odzyskane. Przez lata nie mogła znaleźć pracy, była inwigilowana i zastraszana przez bezpiekę. Nigdy jednak nie straciła optymizmu. Mówiła „Gdy zaczynała się wojna, miałam 14 lat, gdy się kończyła – 20. Zabrano mi kawałek dzieciństwa i najlepsze lata młodości. Jednak nadal mogę mówić o szczęściu, bo innym niedane było nawet tyle”.

Film „Milczące Pokolenie” pokazuje, skąd bierze się w młodych ludziach potrzeba patriotyzmu i jego okazywania, jest też próbą odpowiedzi na pytania: Jak głęboką wyrwę w rodzinie może spowodować milczenie? Jak czuje się syn, bądź córka dowiadujący się o przeszłości swoich rodziców dopiero po wielu latach? Jakie emocje targają rodzicem, który przez ponad pół wieku nosił w sobie historię, której nie mógł opowiedzieć nikomu – zwłaszcza najbliższym, bo bał się o ich życie?

Adres: Instytut Polski, Am Gestade 7, 1010 Wiedeń
Wstęp/bilety: Eintritt frei. Anmeldung erforderlich: 01/533 89 61